Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων

Η παιδοκεντρική γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία είναι μία μορφή ψυχοθεραπείας, η οποία σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως για ένα πλήθος προβλημάτων ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι. Η αποτελεσματικότητά της έχει αποδειχθεί από πολλές τυχαιοποιημένες μελέτες. Βοηθά τα παιδιά και τους εφήβους να αναπτύξουν πιο λειτουργικούς και βοηθητικούς τρόπους σκέψης, να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα δυσάρεστα συναισθήματα και να υϊοθετούν εναλλακτικούς, λειτουργικούς τρόπους αντιμετώπισης και διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, σε σταθερή μέρα και ώρα και διαρκούν 50 λεπτά.  Πριν την έναρξη της θεραπείας προγραμματίζονται κάποιες συνεδρίες με σκοπό την αξιολόγηση των δυσκολιών του παιδιού/ εφήβου και τη λήψη ιστορικού από τους γονείς. 

Συνήθεις δυσκολίες για τις οποίες τα παιδιά και οι έφηβοι ξεκινούν ψυχοθεραπεία είναι οι εξής:

Άγχος, φοβίες

Καταθλιπτικές διαταραχές

Άγχος αποχωρισμού

Διαζύγιο γονέων

Δυσκολία προσαρμογής στο σχολείο

Χαμηλή αυτοεκτίμηση

Προβλήματα συμπεριφοράς (π.χ. επιθετικότητα)

Δυσκολίες στις σχέσεις με τους συνομιλίκους

Δυσκολίες στην τήρηση ορίων

Αδελφική αντιζηλία

Διάσπαση Προσοχής/ Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)