Συμβουλευτική γονέων

O ρόλος του γονέα είναι εξαιρετικά απαιτητικός και κάθε γονιός καλείται να αντεπεξέλθει στις αντιξοότητες χωρίς ουσιαστική βοήθεια στον τομέα της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης. 

Η συμβουλευτική γονέων στοχεύει στην υποστήριξη και ενδυνάμωση του πολύπλευρου ρόλου του γονέα, στην κατανόηση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού τους μέσα από την εκπαίδευσή τους σε δεξιότητες και μέσω κατευθύνσεων προσαρμοσμένων και εξατομικευμένων σε κάθε παιδί. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της ενσυναίσθησης, της αποδοχής και της συνεργασίας στο σύστημα της οικογένειας.

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς που επιθυμούν να βοηθηθούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως προς τη διαχείριση του παιδιού στην καθημερινότητα, χωρίς απαραίτητα το ίδιο το παιδί  να κάνει ψυχοθεραπεία. Είτε απευθύνεται σε γονείς που το παιδί τους κάνει ψυχοθεραπεία, με στόχο και οι ίδιοι να συμβάλλουν στο θεραπευτικό αποτέλεσμα και στους θεραπευτικούς στόχους του παιδιού. Έχει αποδειχθεί πως η συμβουλευτική γονέων  ενισχύει  τα οφέλη της ψυχοθεραπείας των παιδιών. 

Συνήθη θέματα που απασχολούν τους γονείς είναι τα εξής:

Προβλήματα συμπεριφοράς

Δυσκολίες στην επικοινωνία 

Δυσκολίες στη θέσπιση ορίων

Διαχείριση διαζυγίου

Διαχείριση απώλειας και πένθους

Διαχείριση άγχους και διαταραχών διάθεσης των παιδιών