Γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία αποτελεί μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Η βασική της αρχή είναι πως ο τρόπος που σκεφτόμαστε, νιώθουμε και συμπεριφερόμαστε βρίσκονται σε αμοιβαία συσχέτιση και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας, τις εμπειρίες μας και τον κόσμο γύρω μας επιφέρει αυτόματα και αλλαγή στον τρόπο που αισθανόμαστε και συμπεριφερόμαστε σε κάθε κατάσταση. 

  • Το γνωσιακό μέρος: αφορά το τί και το πώς σκεφτόμαστε. Περιλαμβάνει οτιδήποτε συμβαίνει στο μυαλό μας, όπως το περιεχόμενο των σκέψεων, η επεξεργασία των ερεθισμάτων, τα συμπεράσματα, η λήψη αποφάσεων, η επίλυση προβλημάτων κ.λπ. 
  • Το συμπεριφερικό μέρος: αφορά τη συμπεριφορά μας και τις δράσεις μας, δηλαδή τι κάνουμε αλλά και τι αποφεύγουμε να κάνουμε 

Επομένως, το πώς θα σκεφτούμε για μία κατάσταση είναι μία σημαντική διεργασία για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί νιώθουμε και συμπεριφερόμαστε με συγκεκριμένους τρόπους. Πολλές φορές δεν είναι η κατάσταση αυτή καθ’ αυτή που μας επηρεάζει, αλλά ο τρόπος που σκεφτόμαστε για την κατάσταση.   

Ο τρόπος που το άτομο αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει αυτά που του συμβαίνουν, συνδέεται άμεσα με τις πεποιθήσεις που έχει αναπτύξει για τον εαυτό του, τον κόσμο γενικότερα, αλλά και με τις πεποιθήσεις του για το μέλλον. Τείνουμε δηλαδή να σκεφτόμαστε με έναν συγκεκριμένο τρόπο λόγω των παρελθοντικών εμπειριών που είχαμε, οι οποίες έχουν επηρεάσει την αντίληψή μας για τον εαυτό μας και για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. 

‘Οταν οι άνθρωποι μαθαίνουν να αξιολογούν τις σκέψεις τους με έναν πιο ρεαλιστικό και προσαρμοστικό τρόπο, βιώνουν βελτίωση στη συναισθηματική τους κατάσταση και στη συμπεριφορά τους.

Η γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία είναι εμπειρικά τεκμηριωμένη, καθώς έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι είναι αποτελεσματική σε ποικίλες δυσκολίες.